Loonbelasting & aangifte loonheffingen

De loonbelastingplicht ontstaat zodra er personeel in dienst wordt genomen of als u als werknemer in dienst treedt bij uw eigen onderneming. De aangifte loonbelasting moet iedere periode aangegeven en betaald worden. Wij verzorgen uw gehele loonadministratie en de aangifte loonheffingen