Boekhouding voor grootbedrijf

Voor het grootbedrijf biedt Benefina de volgende administratieve diensten aan:


Verder kunnen wij het grootbedrijf adviseren op het gebied van:

 • - bedrijfsadvies
  - opvolgingsadvies
  - aankoop/verkoop onderneming
  - waardebepaling onderneming
  - adviezen m.b.t. arbeidscontracten
  - ontslagrecht
  - advies- en aanstelling commissarissen
  - beloningsadviezen (m.b.t. 'Balkenende-norm')
 • - fiscaal advies
 • - accountantsverklaringen

boekhouder grootbedrijf