Boekhouding voor Stichting of Vereniging

Voor een stichting of een vereniging biedt Benefina de volgende administratieve diensten aan: 

administratie vereniging stichting